Створення: 07.09.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 08/09/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» ” надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «БК «Будмеханізація», які скликаються 08.09.2018р.

Станом на 04.09.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 123 242 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 64 998 шт.