Створення: 01.05.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/04/2018

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2018 звiльнений голова наглядової ради Iльченко Дмитро Олегович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 29.04.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2018 звiльнена член наглядової ради Янчева Олена Евгенiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 29.04.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2018 звiльнений член наглядової ради Соломеннiков Сергiй Володимирович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 29.04.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2018 обраний головою наглядової ради термiном на два роки Iльченко Дмитро Олегович, акцiями не, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2018 обрана членом наглядової ради термiном на два роки Янчева Олена Евгенiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2018 обрана членом наглядової ради термiном на два роки Нiкiтас Ольга Iванiвна, акцiями не володiє, пенсiонер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.