Створення: 10.09.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 08/09/2018

Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. в зв’язку з виходом зi складу наглядової ради за власним бажанням припинено повноваження голови наглядової ради Iльченка Дмитра Олеговича, акцiями Товариства не володiє (представник акцiонера Одарченко Ю.В., який володiє 50.73% акцiй у статутному капiталi Товариства), перебував на посадi з 30.04.2018 р., згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. в зв’язку з виходом зi складу наглядової ради голови наглядової ради припинено повноваження члена наглядової ради Янчевої Олени Євгенiвни, акцiями Товариства не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2018 р., згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. в зв’язку з в зв’язку з виходом зi складу наглядової ради голови наглядової ради припинено повноваження члена наглядової ради Нiкiтас Ольги Iванiвни, акцiями Товариства не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2018 р., згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. в зв’язку з виходом зi складу одного з членiв ревiзiйної комiсiї припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Мiщанiнцева Олександра Миколайовича, володiє 0.004% акцiй Товариства, перебував на посадi з 29.04.2017 р., згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. в зв’язку з виходом зi складу ревiзiйної комiсiї припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Хлопової Ольги Михайлiвни, акцiями Товариства не володiє, перебувала на посадi з 29.04.2017 р., згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. обрано строком на 3 роки на посаду Голови наглядової ради ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Хлопову Ольгу Михайлiвну, протягом п’яти останнiх рокiв займала посаду начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», акцiями Товариства не володiє (представник акцiонера Одарченко Ю.В., який володiє 50.73% акцiй у статутному капiталi Товариства), дозволу на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. обрана членом наглядової ради термiном на 3 роки Янчева Олена Євгенiвна, останнi 5 рокiв працює ТОВ «ХП «Макро», iнженер ПТВ, акцiями Товариства не володiє(представник акцiонера Одарченко Ю.В., який володiє 50.73% акцiй у статутному капiталi Товариства), дозволу на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. обрана членом наглядової ради термiном на 3 роки Нiкiтас Ольга Iванiвна, пенсiонер, акцiями Товариства не володiє (представник акцiонера Пiргас В.В., який володiє 0.0008% акцiй у статутному капiталi Товариства). Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. обрано Головою ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки Мiщанiнцева Олександра Миколайовича,освiта Вища, останнi 5 рокiв працює ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», головний iнженер,володiє 0.004% акцiй у статутному капiталi Товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки Причишину Валентину Григорiвну, останнi 5 рокiв працює ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» iнспектор з кадрiв , акцiями Товариства не володiє . Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 08.09.2018 р. обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки Семко Софiю Олегiвну, останнi 5 рокiв працює ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» юрист консульт, акцiями Товариства не володiє . Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.